Konsula

Dokter Saraf Cilandak, Jakarta

Jl. Lebak Bulus 1, Kav. 29, Lebak Bulus
Mulai dari IDR 250.000
SENIN
10:00-12:00, 17:00-19:00
RABU - KAMIS
17:00-19:00
JUMAT
09:00-11:00, 13:00-14:30
Mulai dari IDR 300.000
SELASA, KAMIS
09:00-15:30
RABU
09:00-11:30
Jl. Metro Duta Kav. UE Pondok Indah
Mulai dari IDR 400.000
SENIN
14:00-16:00
SELASA, JUMAT
17:00-20:00
SABTU
10:00-14:00
Mulai dari IDR 200.000
SENIN - SELASA, KAMIS - JUMAT
08:00-18:00
RABU
08:00-15:00
SABTU
08:00-14:00
Jl. Lebak Bulus 1, Kav. 29, Lebak Bulus
Mulai dari IDR 250.000
SELASA, JUMAT
19:00-21:00
Mulai dari IDR 250.000
SENIN - SABTU
10:00-18:00
Jl. Lebak Bulus 1, Kav. 29, Lebak Bulus
Mulai dari IDR 250.000
SELASA, KAMIS
10:00-12:00
Mulai dari IDR 200.000
SENIN
10:00-14:00
RABU, JUMAT
17:00-20:00
Mulai dari IDR 158.000
SENIN - SELASA, KAMIS
18:00-20:00
N/A
SELASA - SABTU
08:00-15:00
Mulai dari IDR 200.000
SABTU
11:00-15:00
Mulai dari IDR 250.000
SENIN - JUMAT
07:30-16:00
SABTU
07:30-10:30
Mulai dari IDR 200.000
SENIN, RABU, JUMAT
09:00-20:00
SELASA
09:00-13:00
KAMIS
12:00-20:00
SABTU
08:00-14:00
Mulai dari IDR 300.000
RABU
10:00-11:00
Mulai dari IDR 140.000
SENIN, RABU, JUMAT
11:00-12:00
SELASA, KAMIS
12:00-14:00
SABTU
09:00-11:00
Jl. Lebak Bulus 1, Kav. 29, Lebak Bulus
Mulai dari IDR 250.000
SENIN, RABU
16:00-18:00
Mulai dari IDR 350.000
SELASA, KAMIS
17:00-19:00
Mulai dari IDR 75.000
KAMIS
09:00-12:00
Mulai dari IDR 230.000
RABU, JUMAT
18:00-20:00